Forsikringsskader

Vi samarbejder med samtlige forsikringsselskaber, og du får selvfølgelig en gratis lånebil mens vi reparerer din bil.

Kontakt os i dag, og og hør hvordan vi kan hjælpe dig videre.

Forsikringsskade på bil

Når Uheldet er ude

Frit valg af Værksted

Står du i den uheldige situation, at du har fået en skade på din bil, så skal du undersøge om skaden er dækket af forsikringen.

Hvis forsikringen dækker, så kan du selv vælge det værksted, som du ønsker skal reparere din bil.

Vi samarbejder med samtlige forsikringsselskaber, hvilket betyder, at uanset hvor du har din bilforsikring, så kan du vælge os til opgaven.

Gratis Lånebil

Undgå at lade skaden på din bil gå ud over din hverdag.

Hos os får du en gratis lånebil stillet til rådighed, så du kan passe dine daglige gøremål, mens vi udbedrer skaden.

Når vi har repareret din bil, indberetter vi opgaven til dit forsikringsselskab, og du kan komme godt videre.

Vores arbejde på din bil

Din sikkerhed for en korrekt håndtering

Når vi får din bil ind, foretager vi et grundigt eftersyn af bilen, for at sikre at der ikke er påført flere skader end først antaget.

Ofte kan en skade på en bil, føre til yderligere skader, som i nogle tilfælde kan være svære at identificere.

Derfor gå vi grundigt til værks, så du ikke skal bekymre dig om ikke-håndterede følgeskader.

Andre Skader på din bil

I forbindelse med vores grundige gennemgang af din bil, er der mulighed for at vi konstaterer andre fejl eller mangler, som ikke er relateret til forsikringsskaden.

Hvis det er tilfældet, kontakter vi dig, og sammen finder vi ud af om den fundne fejl skal udbedres med det samme, som en yderligere opgave.

Mekaniker med bil på lift
Forsikringsskader

Har du været ude for et færdselsuheld?

Er du involveret i et uheld, er det vigtigt at du får den nødvendige dokumentation til din forsikringssag.

Skab sikkerhed: 

Sørg for at du, og andre implicerede, ikke er til fare for jer selv og andre, og kontakt myndighederne hvis nødvendigt.

Tag Billeder: 

Tag billeder af skaderne og omgivelserne. Sørg for at afklare dette med de involverede.

Udveksl Oplysninger: 

Sørg for at få; Modpartens navn, adresse og telefonnummer – Modpartens Forsikringsselskab – Dato/Tid – Oplysninger på eventuelle vidner.

Kontakt dit forsikringsselskab

Sørg for at kontakte dit forsikringsselskab så hurtigt som muligt, for at få den korrekte vejledning til det videre forløb.

Ofte stillede Spørgsmål omkring Forsikringsskader på Bil:

 

Hvordan ved jeg, om min bilskade er dækket af min forsikring?

Tjek din forsikringspolice for at forstå, hvilken dækning du har. De fleste policer dækker skader forårsaget af ulykker, tyveri og naturskader, men vilkårene kan variere. Kontakt dit forsikringsselskab for at diskutere specifikke skader.

Hvad sker der, hvis skaden er større, end det først så ud til?

Mekanikeren vil informere både dig og dit forsikringsselskab, hvis de opdager yderligere skader under reparationen. Dette kan kræve en revideret vurdering og yderligere godkendelser fra forsikringsselskabet.

Hvordan bliver jeg kompenseret, hvis min bil er totalskadet?

Forsikringsselskabet vil vurdere bilens nuværende værdi og beslutte, om den er økonomisk forsvarlig at reparere. Hvis din bil erklæres totalskadet, vil du modtage en udbetaling baseret på bilens markedsværdi før skaden.

Kan jeg kræve erstatning for personlige genstande, der blev beskadiget i bilen?

Personlige genstande dækkes normalt ikke af bilforsikringen. Du skal muligvis anvende din hjemmeforsikring for at dække sådanne tab, afhængigt af omstændighederne og din police.

Hvordan finder jeg ud af, om jeg skal betale en selvrisiko?

Tjek din forsikringspolice for detaljer om din selvrisiko. Selvrisikoen er det beløb, du selv skal betale, før din forsikring dækker resten af omkostningerne ved en skade. Din forsikringsagent kan også hjælpe med at forklare, hvordan din selvrisiko påvirker en skadesanmeldelse.

Hvad gør jeg, hvis den anden part ikke har forsikring?

Hvis den anden part i uheldet ikke har forsikring, skal du stadig rapportere uheldet til dit eget forsikringsselskab. Afhængigt af din police kan du være dækket under en uforsikret eller underforsikret motorist-dækning. Dit forsikringsselskab kan også vælge at forfølge den anden part for at dække omkostningerne.

Betaler forsikringsselskabet direkte til værkstedet?

I de fleste tilfælde, når du bruger et godkendt værksted, vil forsikringsselskabet betale værkstedet direkte for omkostningerne ved reparationerne minus eventuel selvrisiko, som du måtte have. Altid bekræft betalingsarrangementerne med dit forsikringsselskab og værkstedet for at undgå misforståelser.

KONTAKT
close slider

    Kontakt os